Dell XPS Notebook XPS L321X BIOS دانلود رایگان

BIOS برای نت تاپ Dell XPS Notebook XPS L321X در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Dell XPS Notebook XPS L321X drivers
برای : BIOS
منتشر شده ها : 2013.02.05
انتشار : A08
اندازه : 4.18 Mb
جستجو ها : 138
Find

فایل های پرطرفدار Dell XPS Notebook XPS L321X

 • Intel Rapid Start Technology

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­0.­0.­1008,­A00

  اندازه : 1.69 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  167 جستجوها
 • Intel WiDi

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.05   انتشار : 3.­5.­40.­0,­A02

  اندازه : 248.56 Mb   (PE)

  153 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A01

  اندازه : 39.55 Mb   (PE)

  153 جستجوها
 • Intel WiDi

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 3.­5.­34.­0,­A01

  اندازه : 249.96 Mb   (PE)

  150 جستجوها
 • Digital Delivery Application

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.16   انتشار : 2.­2

  اندازه : 1.14 Mb   (PE)

  149 جستجوها
 • Intel Centrino Wireless-N 1000,­ Intel Centrino Wireless-N 1030,­ Intel Centrino Advanced-N 6230

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 15.­2.­0.­19,­A02

  اندازه : 89.68 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  144 جستجوها
 • Cypress Touchpad

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 2.­5.­0.­52,­A03

  اندازه : 66.53 Mb   (PE)

  143 جستجوها
 • Dell XPS Notebook XPS L321X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.02.05   انتشار : A08

  اندازه : 4.18 Mb  

  138 جستجوها
 • Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : 9.­17.­10.­2817,­A00

  اندازه : 146.75 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  137 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A00

  اندازه : 43.94 Mb   (PE)

  133 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.07   انتشار : 7.­1.­21.­1134,­A02

  اندازه : 12.2 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  130 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology Utility

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.07   انتشار : 10.­6.­0.­1002,­A02

  اندازه : 17.71 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها

فایل های پرطرفدار Dell نت تاپ ها