دانلود رایگان درایورهایGateway GX7018e

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای نت تاپ Gateway GX7018e در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Card Reader درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.23   انتشار : 1.­10

  اندازه : 3.52 Mb   (ZIP)

  796 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 6.­14.­10.­3889

  اندازه : 5.67 Mb   (ZIP)

  310 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 5.­10.­0.­5136

  اندازه : 19.81 Mb   (ZIP)

  307 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.09.21   انتشار : 7.­12.­09.­00

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  298 جستجوها
 • Conexant Modem درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.23   انتشار : 7.­23.­00

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  261 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 6.­14.­10.­3971

  اندازه : 5.75 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • Gateway GX7018e BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.07.28   انتشار : SE91510J.­15A.­2609

  اندازه : 2.33 Mb   (ZIP)

  239 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.12   انتشار : 6.­0.­1.­1002

  اندازه : 2.43 Mb   (ZIP)

  234 جستجوها
 • Marvell LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 8.­27.­4.­3

  اندازه : 171 Kb   (ZIP)

  230 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gateway نت تاپ ها