دانلود رایگان درایورهایGateway SX2851

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای نت تاپ Gateway SX2851 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 8.­15.­10.­2141

  اندازه : 39.68 Mb   (ZIP)

  640 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 8.­17.­12.­5933

  اندازه : 172.27 Mb   (ZIP)

  275 جستجوها
 • AMD VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 8.­711.­0.­0

  اندازه : 129.31 Mb   (ZIP)

  272 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 7.­17.­304.­2010

  اندازه : 16.14 Mb   (ZIP)

  270 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 6.­0.­1.­6024

  اندازه : 76.01 Mb   (ZIP)

  260 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 2.­2.­64.­60

  اندازه : 1.16 Mb   (ZIP)

  253 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 2.34 Mb   (ZIP)

  247 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 3.­1.­10.­0

  اندازه : 3.47 Mb   (ZIP)

  237 جستجوها
 • liteon Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 766 Kb   (ZIP)

  232 جستجوها
 • Intel SATA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 9.­5.­5.­1003

  اندازه : 31.32 Mb   (ZIP)

  206 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 3.­01.­04.­0000

  اندازه : 3.35 Mb   (ZIP)

  205 جستجوها
 • Pro-Nets Modem درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.20   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  187 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gateway نت تاپ ها