Gateway ZX4800 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای نت تاپ Gateway ZX4800 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel VGA
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2010.06.25
انتشار : 8.­15.­10.­2102
اندازه : 41.88 Mb (ZIP)
جستجو ها : 122
Find

فایل های پرطرفدار Gateway ZX4800

 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.76 Mb   (ZIP)

  197 جستجوها
 • Realtek LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 7.­004.­0713.­2009

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  169 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN (EM302)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 3.­0.­1.­0

  اندازه : 7.27 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Gateway ZX4800 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : P01.­B1

  اندازه : 2.67 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • Gateway ZX4800 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : P01.­B1L

  اندازه : 2.67 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 6.­0.­1.­5923

  اندازه : 58.6 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN (EM108)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 32.65 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Intel VGA

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 8.­15.­10.­2102

  اندازه : 41.88 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 9.­1.­1.­1015

  اندازه : 2.25 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 10.­0.­0.­25

  اندازه : 792 Kb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Jmicron Card Reader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 1.­0.­31.­3

  اندازه : 953 Kb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 1080.­14.­0602.­2009

  اندازه : 16.44 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gateway نت تاپ ها