Gateway ZX4800 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای نت تاپ Gateway ZX4800 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel VGA
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2010.06.25
انتشار : 8.­15.­10.­2102
اندازه : 41.88 Mb (ZIP)
جستجو ها : 188
Find

فایل های پرطرفدار Gateway ZX4800

 • Realtek LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 7.­004.­0713.­2009

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  312 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 6.­2.­0.­9600

  اندازه : 57.76 Mb   (ZIP)

  293 جستجوها
 • Acer Updater

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 1.­02.­3501

  اندازه : 7.76 Mb   (ZIP)

  238 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN (EM302)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 3.­0.­1.­0

  اندازه : 7.27 Mb   (ZIP)

  227 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 9.­1.­1.­1015

  اندازه : 2.25 Mb   (ZIP)

  224 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 10.­0.­0.­25

  اندازه : 792 Kb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • Gateway ZX4800 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : P01.­B1L

  اندازه : 2.67 Mb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 6.­0.­1.­5923

  اندازه : 58.6 Mb   (ZIP)

  219 جستجوها
 • Gateway ZX4800 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : P01.­B1

  اندازه : 2.67 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • Jmicron Card Reader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 1.­0.­31.­3

  اندازه : 953 Kb   (ZIP)

  210 جستجوها
 • Realtek Wireless LAN (EM108)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 32.65 Mb   (ZIP)

  199 جستجوها
 • Intel VGA

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.25   انتشار : 8.­15.­10.­2102

  اندازه : 41.88 Mb   (ZIP)

  188 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gateway نت تاپ ها