Lenovo IdeaCentre K210 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای نت تاپ Lenovo IdeaCentre K210 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : LSI 3801E SAS HBA
برای : Windows Server 2008
منتشر شده ها : 2010.06.18
انتشار : 1.­28.­03.­00
اندازه : 752 Kb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 205
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo IdeaCentre K210

 • (Italian) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  615 جستجوها
 • LSI Integrated 1068e SAS controller

  برای : Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.06.18   انتشار : 1.­30.­02.­00

  اندازه : 1.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  586 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.18   انتشار : 9.­1.­1.­1015

  اندازه : 2.23 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  494 جستجوها
 • (Czech) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  487 جستجوها
 • (English) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  468 جستجوها
 • (French) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  464 جستجوها
 • Registry patch to improve USB device detection on resume from sleep

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­02

  اندازه : 1.86 Mb   (MSZIP)

  459 جستجوها
 • SONY TV

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.23   انتشار : 8.­3.­4.­10

  اندازه : 3.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  457 جستجوها
 • PCType

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 20090210

  اندازه : 296 Kb   (MSZIP)

  457 جستجوها
 • (Finnish) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  457 جستجوها
 • (Korean) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 409.28 Mb   (INSTALLSHIELD)

  447 جستجوها
 • (Finnish) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  429 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo نت تاپ ها