دانلود رایگان درایورهایPackard Bell iMedia (PT.U33-PV.U33)

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای نت تاپ Packard Bell iMedia (PT.U33-PV.U33) در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • NVIDIA Chipset درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 15.­41

  اندازه : 192.89 Mb   (ZIP)

  562 جستجوها
 • Agere Modem - for (ProNets) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 742 Kb   (ZIP)

  284 جستجوها
 • Pro-Nets Modem درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 6.­0.­1.­5821

  اندازه : 56.74 Mb   (ZIP)

  273 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 6.­0.­1.­5898

  اندازه : 57.97 Mb   (ZIP)

  263 جستجوها
 • NVIDIA Chipset درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 15.­37

  اندازه : 144.03 Mb   (ZIP)

  246 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 7.­15.­11.­8151

  اندازه : 69.32 Mb   (ZIP)

  243 جستجوها
 • AverMedia TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 2.­1.­64.­36

  اندازه : 799 Kb   (ZIP)

  226 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 7.­15.­11.­8151

  اندازه : 87.4 Mb   (ZIP)

  226 جستجوها
 • NVIDIA Audio (HD Audio) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 1.­00.­00.­59

  اندازه : 7.91 Mb   (ZIP)

  218 جستجوها
 • Agere Modem - for (ProNets) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  212 جستجوها
 • Pro-Nets Wireless LAN (802.­11 b/­g USB) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 4.­00.­02.­0000

  اندازه : 719 Kb   (ZIP)

  207 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN - for (RT2860) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 2.­0.­4.­0

  اندازه : 190 Kb   (ZIP)

  190 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.10   انتشار : 8.­15.­11.­8637

  اندازه : 113.72 Mb   (ZIP)

  188 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN - for (RT73) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 3.­00.­01

  اندازه : 110 Kb   (ZIP)

  188 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 6.­0.­64.­0059

  اندازه : 1.42 Mb   (ZIP)

  182 جستجوها
 • liteon Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 3.­00.­02.­0000

  اندازه : 3.15 Mb   (ZIP)

  180 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN - for (RT2860) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 2.­0.­4

  اندازه : 215 Kb   (ZIP)

  179 جستجوها
 • NVIDIA SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 11.­1.­0.­35

  اندازه : 393 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Pro-Nets Wireless LAN (802.­11 b/­g/­n USB) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 3.­00.­02.­0000

  اندازه : 924 Kb   (ZIP)

  174 جستجوها
 • NVIDIA VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.10   انتشار : 8.­15.­11.­8637

  اندازه : 130.02 Mb   (ZIP)

  171 جستجوها
 • Agere Modem - for (Liteon) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  171 جستجوها
 • Keyboard - for (Saxo) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.11   انتشار : 1.­0

  اندازه : 60 Kb   (ZIP)

  164 جستجوها
 • Keyboard - for (Fiji) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.11   انتشار : 1.­0

  اندازه : 137 Kb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • Ralink Wireless LAN - for (RT73) درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 3.­00.­01

  اندازه : 107 Kb   (ZIP)

  160 جستجوها
 • ATi VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 8.­632.­0.­0000

  اندازه : 109.33 Mb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • NVIDIA SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 11.­1.­0.­35

  اندازه : 374 Kb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Agere Modem - for (Liteon) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 2.­1.­87.­1

  اندازه : 742 Kb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • NVIDIA Chipset درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 14.­0.­0.­462

  اندازه : 83.99 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • Pro-Nets Modem (USB) درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.07   انتشار : 2.­2.­95

  اندازه : 1.45 Mb   (ZIP)

  124 جستجوها

فایل های پرطرفدار Packard Bell نت تاپ ها